MASTSYSTEMET

Comrods modulkonsept

Mastsystemet er basert på standard seksjoner som kundetilpasses hvert enkelt prosjekt eller leveranse. Hver stolpeseksjon blir optimalisert med tanke på høyde, vekt, styrke og tilpasses fundamenteringsvalget.

Mastsystemet

Stolpemodulene tilpasses kundebehovene i hver enkelt prosjekt eller leveranse. Stolpe-/mastalternativene kan være både enkle stolper, H-mast, A-mast eller trippel master. Det er løsninger for de fleste linjer fra 22 kW til 132kW.

Stolpeseksjonene

Hver stolpe tilpasses og optimaliseres for å tilfredsstille lastforhold (vind, snø, is etc). Comrod har analyseverktøy og produksjonssystem som gjør det mulig å produsere stolpene helt i henhold til ønskede spesifikasjoner. Comrod har en topp moderne produksjonslinje som er både fleksibel og effektiv.

Traverser

Comrod benytter standard traverser for mastene, men har utviklet et effektivt toppfeste som både er mer skånsomt for masten og som gjør det enklere når man skal installere travers.

Revolusjonerende fundamentering

Det unike fundamenteringskonseptet har blitt svært godt mottatt av industrien og blir betegnet som revolusjonerende sammenlignet med den tradisjonelle måten å fundamentere på.

Fundamenteringskonseptet

Fundamenteringskonseptet består av et komposittfundament (rør) som blir boret ned i grunnen med en datastyrt borerigg. Boreriggen driller med svært høy nøyaktighet og presisjon med det resultat at masten enkelt og raskt kan installeres og festes til fundamentet.

Effektiv fundamentering

Comrod fundamenteringsløsning er effektiv sammenlignet med tradisjonell fundamentering. Og med flere rigger i operasjon samtidig, vil man kunne bore flere punkter parallelt. For betjene riggene må man gjennomføre et kurs og være sertifisert av Comrod.

Miljøvennlig og skånsomt

Comrod fundamenteringsløsning etterlater seg lite til ingen miljømessige inngrep i naturen. Boreriggene kan flys til lokasjon og enkelt monteres/demonteres. Utstyret krever ingen anleggsvei eller andre inngrep for å gjennomføre fundamenteringsprosessen.