Flera installations­metoder

Comrods kompositstolpar kan installeras med vårt unika bergborrskoncept, nedgrävd eller med ståladapter. Vår egenutvecklade metod för bergborrning har tagits emot mycket väl av branschen och beskrivs som revolutionerande jämfört med det traditionella sättet att installera. I lösare massor används nedgrävd kompositadapter. Vi har även tagit fram en ståladapter som kan användas där stolpen utsätts för mindre kraft eller andra förhållanden tillåter det.

Bergborrskoncept

Med denna metod borras en slits i berget med våra egenutvecklade borriggar. Den datorstyrda borriggen borrar med mycket hög noggrannhet så att ett kompositfundament (rör) enkelt kan sänkas ner i spåret. Stolpen träs på utsidan av fundamentet och bultas fast. Metoden tillåter både arbete nära strömförande kablar och “arbete med spänning”, och gör installationen av stolparna säkrare, enklare och effektivare.

Minimalt ekologiskt fotavtryck

Utrustningen är anpassad efter viktbegränsningar för helikoptrar (B3) och flygs direkt till platsen. Därmed undviks naturförstörande byggvägar. Bergborrningen ger också ett minimalt fotavtryck runt mastpunkten. Stolparna flygs in och träs direkt på kompositfundamentet.

Utvecklat för krävande terräng

Med denne metoden undvikar man all form for sprängning. Borriggarna förenklar arbetet där det är svår tillkomst och brant och krävande terräng. Bergborrningskonceptet möjliggör även arbete med spänning. Man kan också installera A-master med denna metod.

Kostnadsbesparande och effektivt

Flera enheter av borriggar och utrustning möjliggör borrning av flera mastpunkter samtidigt. Dessutom tillåter fundamentets stabilitet en minskning av antalet mastpunkter. Vi erbjuder utbildning i användning av borrutrustningen, så att kunder kan utföra installation med egen personal.

Nedgrävt fundament

Nedgrävt fundament på traditionellt vis med korrugerat plaströr som stolpen placeras i. Möjlighet till “korta bottenmoduler”. Detta gör det möjligt att slutföra allt markarbete vid mastpunkten, och ger ett färdigt underlag att trä masten på – liknande bergborrningskonceptet.

Ståladaptrar

Egenutvecklad ståladapter för enkel och kostnadsbesparande montering av mastpunkter där det är mindre belastning. Masterna placeras på fundamentet. Det gör att du slipper använda stagvajrar vid montering av masterna. Unik ståladapter för A-master. Vi utvecklar lösningar för kunder som gör att installationen av våra produkter blir så effektiv och HMS-vänlig som möjligt.

UTÖKAD PRODUKTPORTFÖLJ:

Jerol Industri - vårt svenska systerbolag

Jerol Industri blev en del av Comrod-koncernen våren 2021. Jerol har en produktportfölj som på ett mycket bra sätt kompletterar Comrods portfölj av kompositstolpar för distributions- och regionnätet.

Vill du veta mer om våra stolpar och installationsconcept?

Vänligen kontakta oss för mer detaljerade produktpresentationer, tekniska beskrivningar eller videor från våra fullskaletester. Du är självklart också välkommen att besöka oss på Tau utanför Stavanger.