Flere fundamen­terings­metoder

Comrods komposittstolper kan fundamenteres med slisseboring, nedgravd fundament eller ståladapter. Vår egenutviklede metode med slisseboring i fjell har blitt svært godt mottatt av industrien og blir betegnet som revolusjonerende sammenlignet med den tradisjonelle måten å fundamentere på. I løsere masser benyttes et nedgravd komposittfundament. Vi har også utviklet et ståladapter som kan benyttes der masten utsettes for mindre krefter eller øvrige forhold tillater det.

Slisseboring i fjell

Med denne metoden bores en slisse ned i fjellet med våre egenutviklede borerigger. Den datastyrte boreriggen borer med svært høy nøyaktighet slik at et komposittfundament (rør) med enkelhet kan senkes ned i den tynne slissen. Masten tres utenpå fundamentet og boltes fast. Metoden tillater både fundamentering tett inntil strømførende kabler og arbeid under spenning samt gjør montering av mastene tryggere, enklere og mer effektiv.

Minimale inngrep i naturen

Utstyret er tilpasset vektbegrensninger for helikopter (B3) og flys direkte til lokasjon. Dermed unngår man naturødeleggende anleggsveier. Slisseboring gir også et minimalt fotavtrykk rundt mastepunktet. Mastene flys inn og tres direkte på komposittfundamentet.

Optimalt i krevende terreng

Med denne metoden unngår man all form for sprengning. Boreriggene forenkler arbeidet der det er vanskelig tilkomst og bratt og krevende terreng. Slisseboring muliggjør også arbeid under spenning. Man kan også fundamentere A-master med denne metoden.

Kostbesparende og effektivt

Mange sett med boreutstyr muliggjør boring av  flere punkter samtidig. Stabiliteten i fundamentet tillater reduksjon i antall mastepunkt. Vi tilbyr kursing i bruken av boreutstyret, slik at kundene kan utføre fundamentering med eget personell.

Nedgravd fundament

Nedgravd fundamentering på tradisjonelt vis med korrugert plastrør som stolpen plasseres i. Mulighet for korte bunnmoduler. Dette gjør det mulig å gjøre seg helt ferdig med grunnarbeidet på mastpunktet i en utkjøring på mastpunktet. Gir et ferdig vatret og satt fundament å lande masten på – likt som ved slisseboring.

Ståladaptere

Egenutviklet ståladapter for mastepunkter der det er mindre krefter for enkel og kostnadsbesparende installasjon. Stolpene settes over fundamentet. Dette gjør at en slippe bardunering når en monterer stolpene. Egen ståladapter for a-master. Vi lager hjelpemidler for kundene for å gjøre installasjonen av våre produkter mest mulig effektiv og HMS-vennlig.

UTVIDET PRODUKTPORTEFØLJE:

Jerol Industri – vårt svenske søsterselskap

Jerol Industri ble en del av Comrod-gruppen våren 2021. Jerol har en produkt­portefølje som på en veldig god måte komplementerer Comrods utvalg av komposittstolper for distribusjons- og regionalnettet.

Ønsker du å vite mer om våre fundamenteringsmetoder?

Ta kontakt om du ønsker mer detaljert produktpresentasjon, tekniske beskrivelser eller se filmer fra våre fullskala-tester. Du er selvfølgelig også velkommen til å besøke oss på Tau utenfor Stavanger.