Kompositstolpar för luftledningar

Våra kompositstolpar för luftledningar används av kraft-, elnäts- och teleföretag som vill ha ett mer miljövänligt, kostnadseffektivt och hållbart alternativ. Comrods kompositstolpar är lätta med hög styvhet. Livslängden är minst 80-100 år, och stolparna är underhållsfria. Vi levererar lösningar från 22 kV till 132 kV (lokal- och regionalnätet).

Masternas egenskaper

Våra kompositstolpar är tillverkade av glasfiberarmerad plast (GRP) och sektionerna tillverkas genom maskinstyrd filamentlindning på stora roterande, koniska formar. Eftersom kompositens egenskaper beror på fibrernas riktning lindas vissa trådar i längdriktningen och några i omkretsriktningen för att uppnå det optimala förhållandet mellan bärförmåga, styvhet och bucklingsmotstånd.

Extrem styrka och låg vikt

Kompositmaterialet och vår tillverkningsmetod ger stolparna extrem styrka och styvhet i förhållande till vikt. Stolparna tål extrema belastningar utan att deformeras, vilket möjliggör färre mastpunkter. Den låga vikten möjliggör enkel montering av förmonterade stolpar.

Underhållsfria

Kompositmaterialet i våra stolpar är underhållsfritt och har en beräknad livslängd på minst 80-100 år. Efter montering av masterna finns inget krav på underhåll, men det rekommenderas ändå att besiktiga dem vid normal inspektion av ledningarna.

Grundliga analyser och tester

Comrod har utfört omfattande laboratorieanalyser av de material som används i stolparna och adaptrarna. Vi har även utfört flera fullskaletester av stolparna för att verifiera beräknad styvhet, bärförmåga och bucklingsmotstånd samt brandprovning och deformationsanalyser.

Moduler och master

Stolparna i vårt system består av olika koniska moduler som passar ovanpå varandra så att vi kan producera stolpar med önskad höjd, vikt och styvhet. Stolparna anpassas efter kundens specifikationer för varje enskild mastpunkt eller projekt. Stolparna kan förses med standard regler och vi har tagit fram ett regelfäste som förenklar installationen.

Det modulära systemet

Modulerna har en längd på 12,6 meter och är anslutna med en bultad glidförband. Vi har för närvarande 9 olika moduler med olika rot- och toppdiametrar. Dessa kombineras utifrån kundens hållfasthetskrav, och kapas till exakt höjd. Vi kan leverera stolpar med en höjd på upp till 54,5 meter.

Mastetyper

Vi kan leverera enkelmast, H-mast, A-mast, trippelmast eller kundanpassad specialmast. Varje mast är sammansatt av de moduler som uppfyller belastningsfaktorer (vind, snö, is, nedböjning etc.) och kundens övriga specifikationer för projektet. Vi har lösningar för ledningar från 22 kV till 132 kV.

Enkel installation

Stolparna är så lätta att de kan flygas in med helikopter och monteras direkt på en adapter i komposit eller stål. Detta är en stor fördel vid installation av master i extremt krävande terräng. Metoden möjliggör även montering nära befintliga stolpar och vid “arbete med spänning”.

Kompetens och erfarenhet

Comrod har 70 års erfarenhet av utveckling och produktion av kompositprodukter som används under extrema förhållanden över hela världen. Våra medarbetare har expertis och erfarenhet att ta hand om allt från design och tillverkning av masterna till effektiv installation. Hållbarhets-, säkerhets- och miljöhänsyn är centrala i vår verksamhet. Det gäller både i fabriken, ute på fältet och för den produkt som levereras till kund.

Flexibel produktion

På Tau utanför Stavanger har vi en toppmodern fabrik för tillverkning av kompositstolpar. Våra analysverktyg och robotproduktionslinje gör produktionen både flexibel och effektiv, och gör det möjligt att leverera specialstolpar enligt önskade specifikationer.

Kort leveranstid

Full kontroll över produktionen, den geografiska närheten till den nordiska marknaden och vår optimerade produktionslinje gör det möjligt för oss att klara korta leveranstider – även för specialanpassade stolpar.

Produktutveckling

Vår stab av duktiga ingenjörer arbetar kontinuerligt med produktutveckling för att anpassa stolparna till nya krav eller användningsområden. Detta är ett arbete vi ofta gör i nära dialog med våra kunder. Kontakta oss gärna om du har särskilda önskmål.

Vill du veta mer om våra kompositstolpar?

Vänligen kontakta oss för mer detaljerade produktpresentationer, tekniska beskrivningar eller videor från våra fullskaletester. Du är självklart också välkommen att besöka oss på Tau utanför Stavanger.

UTÖKAD PRODUKTPORTFÖLJ:

Jerol Industri - vårt svenska systerbolag

Jerol Industri blev en del av Comrod-koncernen våren 2021. Jerol har en produktportfölj som på ett mycket bra sätt kompletterar Comrods portfölj av kompositstolpar för distributions- och regionnätet.