Komposittstolper for luftlinjer

Våre komposittstolper for luftledninger brukes av energi- og telekommunikasjonsselskaper som ønsker et mer miljøvennlig, kostnadseffektivt og bærekraftig alternativ. Comrods komposittstolper har lav vekt, høy stivhet, lang levetid og er vedlikeholdsfrie. Vi leverer løsninger for spenningsområder fra 22 kV til 132 kV (dvs. distribusjons- og regionalnettet).

Stolpenes egenskaper

Våre komposittstolper er laget av glassfiberforsterket plast (GRP) og seksjonene produseres ved maskinstyrt filamentvikling på store roterende, koniske dor. Siden egenskapene til kompositten er avhengig av fiberretningen vikles noen tråder i lengderetningen og noen i omkretsretningen for å oppnå det optimale forhold mellom bæreevne, stivhet og knekkmotstand.

Ekstrem styrke og lav vekt

Komposittmaterialet og vår produksjonsmetode gir stolpene ekstrem styrke og stivhet i forhold til vekt. Stolpene tåler ekstrem belastning uten å bli deformert, noe som muliggjør færre mastepunkt. Den lave vekten muliggjør enkel installasjon av ferdig monterte master.

Vedlikeholdsfrie

Komposittmaterialet i våre stolper er vedlikeholdsfritt og har en antatt levetid på minst 80 år. Etter installasjon av mastene er det ingen krav til vedlikehold, men det anbefales likevel å inspisere dem når man likevel gjør inspeksjon av linjene.

Grundige analyser og tester

Comrod har utført omfattende laboratorieanalyser av materialene som brukes i stolpene og adaptere. Vi har også utført flere fullskala-tester av stolpene for å verifisere beregnet stivhet, bæreevne og knekkmotstand, samt branntesting og deformasjonsanalyser.

Moduler og master

Stolpene i vårt system består av ulike koniske moduler som passer oppå hverandre slik at man kan produsere stolper med ønsket høyde, vekt og stivhet. Mastene tilpasses kundens spesifikasjoner for hvert enkelt mastepunkt eller prosjekt. Mastene kan utstyres med standard traverser og vi har utviklet et traversfeste som forenkler monteringen.

Modulsystemet

Modulene har en lengde på 12,6 meter og disse kobles sammen med en boltet glideskjøt. Vi har per i dag 9 forskjellige moduler med ulike rot- og toppdiameter. Disse kombineres basert på krav til styrke og kappes til nøyaktig høyde. Vi kan levere stolper med høyde opptil 54,5 meter.

Mastetyper

Vi kan levere singelmast, H-mast, A-mast, trippel­mast eller kundetilpasset spesialmast. Hver mast settes sammen av de modulene som tilfredsstiller lastfaktorer (vind, snø, is, utbøying, osv) og kundens øvrige spesifikasjoner for prosjektet. Vi har løsninger for linjer fra 22 kV til 132kV.

Enkel installasjon

Mastene er så lette at de kan flys inn med helikopter og settes rett på et fundamentadapter i kompositt eller stål. Dette er en betydelig fordel ved montering av master i særdeles krevende terreng. Metoden tillater også montering tett inntil eksisterende master og arbeid under spenning.

Kompetanse og erfaring

Comrod har 70 års erfaring med utvikling og produksjon av komposittprodukter som blir benyttet under ekstreme forhold over hele verden. Våre ansatte har kompetanse og erfaring med å ta hånd om alt fra design og produksjon av mastene til effektiv fundamentering og installasjon. Bærekraft, sikkerhet og miljøhensyn står sentralt i vår virksomhet. Det gjelder både i fabrikken, ute i felt og for det produktet som leveres til kunden.

Fleksibel produksjon

På Tau utenfor Stavanger har vi en topp moderne fabrikk for produksjon av komposittstolpene. Våre analyseverktøy og robotiserte produksjonslinje gjør produksjonen både fleksibel og effektiv, og gjør det mulig å levere spesielle stolper i henhold til ønskede spesifikasjoner.

Kort leveringstid

Full kontroll med produksjonen, den geografiske nærheten til det nordiske markedet og vår optimaliserte produksjonslinje gjør det mulig for oss å imøtekomme korte leveringsfrister – selv for spesialtilpassede stolper.

Produktutvikling

Vår stab av dyktige ingeniører arbeider kontinuerlig med produktutvikling for å tilpasse stolpene til nye krav eller bruksområder. Dette er et arbeid vi ofte gjør i tett dialog med våre kunder. Ta gjerne kontakt om dere har spesielle behov.

Ønsker du å vite mer om våre komposittstolper?

Ta kontakt om du ønsker mer detaljert produktpresentasjon, tekniske beskrivelser eller se filmer fra våre fullskala-tester. Du er selvfølgelig også velkommen til å besøke oss på Tau utenfor Stavanger.

UTVIDET PRODUKTPORTEFØLJE:

Jerol Industri – vårt svenske søsterselskap

Jerol Industri ble en del av Comrod-gruppen våren 2021. Jerol har en produkt­portefølje som på en veldig god måte komplementerer Comrods utvalg av komposittstolper for distribusjons- og regionalnettet.