OM OSS

Comrod Utility Systems AS utvikler, produserer og leverer mastesystemer til kraftindustrien i Europa.

Selskapet er lokalisert på Tau utenfor Stavanger. Nye fabrikklokaler ble bygget og produksjon startet juli 2017. Comrod Utility Systems AS er en del av Comrod Communication-gruppen.

Comrod Communication AS sine forretningsområder og marked er:

Det internasjonale forsvarsmarkedet

Comrod Communications AS utvikler, produserer og selger antenner, antennesystemer, mobile master og strømforsyningsutstyr og batteriladere til den internasjonale forsvarsindustrien.

Det kommersielle markedet

Comrod Communications AS leverer antenner, antennesystemer spesielt rettet mot det sivile internasjonale marine markedet. Videre utvikles og leveres spesielle komposittprodukter til offshore og kraftindustrien

Comrod Communications AS har datterselskap i Norge, Frankrike, Sverige og USA. Hovedkontoret er lokalisert på Tau utenfor Stavanger – Norge.

KONTAKTINFO

Comrod Utility
Systems AS

Fiskaavegen 1,
4120 Tau, Norway

Tel: +47 51 74 05 00
Fax: +47 51 74 05 01

E-mail: info@comrod.com

Comrod-gruppen har 70 års erfaring med utvikling og produksjon av komposittprodukter som blir benyttet under ekstreme forhold over hele verden.

Du er alltid velkommen til å besøke oss på Tau!

Main office