FORDELENE

Hvorfor benytte Comrods mastesystem?

Comrod Utility fokuserer på alle fasene av et linjeprosjekt fra design og produksjon av mastene til effektiv fundamentering og installasjon samt HMS og miljøhensyn.

Produksjonen

Comrod har bygget en topp moderne fabrikk for produksjon av mastene hvor bruk av robotteknologi benyttes for å oppnå optimal kvalitet og leveransepresisjon.

Det er fokus på å produsere optimale stolper med lav vekt og minimal tilpasning før installasjon på lokasjon.  Dette gir betydelig besparelse for kunden.

Vedlikeholdsfrie

Comrod sine master er vedlikeholdsfrie. Etter installasjon av mastene er det ingen krav til vedlikehold, men det anbefales likevel å inspisere dem når man likevel gjør inspeksjon av linjene.

Comrod mastene har en utprøvd UV beskyttelse, og en forventet levetid på over 80 år

Revolusjonerende fundamentering

Ved å benytte Comrods fundamenteringsløsning vil man oppnå en mer kosteffektiv installasjon grunnet bruk av Comrod sin boreteknologi.

Boreutstyret kan fraktes til lokasjon med helikopter. Ved å benytte flere rigger i parallell kan man bore flere fundament samtidig.

Miljøvennlig

Comrods mastesystem består av lettere komposittmaster og et egenutviklet fundamenteringskonsept.

Både boreutstyr og stolpene kan fraktes inn til lokasjon med helikopter. Dette fjerner behovet for midlertidige anleggsveier. Videre vil man ikke benytte seg av sprengning, noe som resulterer i få eller ingen miljømessige inngrep.