Fordelene

Hvorfor benytte Comrods mastesystem?

Comrods mastesystem har mange fordeler. Vi fokuserer på alle fasene av et linjeprosjekt – fra design og produksjon av mastene til effektiv fundamentering og installasjon. Vi tilbyr et konsept som både gir miljømessig gevinst, betydelig redusert risiko for ulykker og skader på personell og en lavere kost for kunden.

Stolpesystemet

Comrods komposittstolper har lav vekt, høy stivhet og lang levetid. Moduler og stolpetyper kan enkelt optimaliseres for å tilfredsstille kravene for hvert enkelt mastepunkt. Vi kan levere singelmaster, H-master, A-master, trippelmaster og spesialmaster. Våre løsninger dekker spenningsområder fra 22 kV til 132kV.

Unik fundamentering

Vår egenutviklede metode med slisseboring i fjell blir av kunder betegnet som en revolusjonerende fundamenteringsmetode – ikke minst der det er vanskelig tilkomst og bratt og krevende terreng. Alle metodene vi benytter tillater både fundamentering tett inntil strømførende kabler og arbeid under spenning.

Miljøhensyn og sikkerhet

Når alt kan flys direkte til lokasjon med helikopter unngår man store naturinngrep med anleggsveier inn til mastepunktene. Vår fundamentering gir også et minimalt fotavtrykk rundt selve masten. HMS-messig er det også gunstig at man unngår all form for sprengning og dype grøfter.

Vedlikeholdsfritt

Under utviklingen er det gjort grundige analyser og materialtester for bestandighet mot vær og vind, brann, UV-stråling og deformasjon. Komposittmaterialet i våre stolper er vedlikeholdsfritt og har en antatt levetid på 80 år. Det anbefales likevel å inspisere stolpene når man likevel gjør inspeksjon av linjene.

Kostbesparende og effektivt

Det er flere sider ved vårt stolpekonsept som gjør dette til en kostnadsbesparende og effektiv løsning: med lette master og utstyr som kan flys til lokasjon unngår man opparbeidelse av anleggsveier, stolpene og fundamenteringens stivhet gir behov for færre mastepunkter, stolpene har lang levetid og er tilnærmet vedlikeholdsfrie, unik fundamenteringsmetode optimal for krevende terreng og man kan opparbeide flere mastepunkter samtidig.

Leveringstid og fleksibilitet

Med fabrikk i Norge har vi en geografisk nærhet til markedet som gir mulighet for fleksibilitet i leveringen og kort leveringstid. Med full kontroll på produksjon av stolpene og fundamenteringen, samt erfarne ingeniører, kan vi i dialog med deg som kunde tilpasse leveransen til prosjektets spesifikasjoner.

Ønsker du å vite mer om våre stolper og fundamentering?

Ta kontakt om du ønsker mer detaljert produktpresentasjon, tekniske beskrivelser eller se filmer fra våre fullskala-tester. Du er selvfølgelig også velkommen til å besøke oss på Tau utenfor Stavanger.

UTVIDET PRODUKTPORTEFØLJE:

Jerol Industri – vårt svenske søsterselskap

Jerol Industri ble en del av Comrod-gruppen våren 2021. Jerol har en produkt­portefølje som på en veldig god måte komplementerer Comrods utvalg av komposittstolper for distribusjons- og regionalnettet.