Referanser

Referanseliste – prosjekter

Siden Comrod startet med produksjon av komposittstolper for luftlinjer i 2017 har vi levert godt over 1500 stolper og 700 fundamenter til prosjekter i Norge og Sverige. Nedenfor ser du et utvalg av det vi har levert. Ønsker du å vite mer om noen av disse prosjektene eller om våre stolper og unike fundamenteringsmetoder?

132kV Engviklia – Bruvoll

Kunde: Linjemontasje AS

Netteier: Mellom AS

Årstall: 2023

Lengde: 5,7 km

Antall stolper: 47

Adapter og boring: 39

Status: Levert

132kV Reinsvik - Engviklia

Kunde: Linjemontasje AS

Netteier: Mellom AS

Årstall: 2024

Lengde: 10,2 km

Antall stolper: 126

Adapter og boring: 66

Status: Tildelt, arbeid starter Q2 2024

22kV Engelstad - Dombestein

Kunde: Linja AS

Netteier: Linja AS

Årstall: 2023

Lengde: 6 km

Antall stolper: 100

Ståladapter: 62

Status: Levert

132kV Bolvik - Vrangfoss

Kunde: Lede AS

Netteier: Lede AS

Årstall: 2024

Lengde: 27,5 km

Antall stolper: 86

Adapter og boring: 76

Status: Tildelt, oppstart Q2 2024

66kV Lønset - Vassli

Kunde: Linjepartner AS

Netteier: Trønderenergi Kraft AS

Årstall: 2023

Lengde: 6 km

Antall stolper: 38

Ståladapter: 10

Status: Levert

66kV Sokna - Håen

Kunde: Linjepartner AS

Netteier: Trønderenergi Kraft AS

Årstall: 2024

Lengde: 5,7 km

Antall stolper: 43

Kort bunnmodul: 43

Status: Tildelt, leveranse Q1 2024

132kV Dagshovden - Håastrondi

Kunde: Feios Kraftverk AS

Netteier: Sygnir AS

Årstall: 2023

Lengde: 7 km

Antall stolper: 47

Adapter og boring: 47

Status: Tildelt, oppstart Q2 2024

132 kV Djupvik - Sandvikskaret

Kunde: On Linje AS

Netteier: Mørenett AS

Årstall: 2023

Lengde: 4,4 km

Antall stolper: 50

Adapter og boring: 38

Status: Levert

132 kV Hopen – Saltstraumen

Kunde: Arva AS

Netteier: Arva AS

Årstall: 2022

Lengde: 13,5 km

Antall stolper: 178

Adapter og boring: 21

Korte bunner: 10

Status: I arbeid

132 kV Dalen - Hjelmeland

Kunde: Linjepartner AS

Netteier: Lyse Lnett AS

Årstall: 2022

Lengde: 28 km

Antall stolper: 194

Adapter og boring: 94

Korte bunner: 75

Status: Levert

132 kV Opstad - Håland

Kunde: Eviny Solution AS

Netteier: Lyse Lnett AS

Årstall: 2022

Lengde: 9,1 km

Korte bunner: 54

Status: Levert

132 kV Angelshaug - Deknepollen

Kunde: Linja AS

Netteier: Linja AS

Årstall: 2022

Lengde: 5,5 km

Antall stolper: 53

Adapter og boring: 21

Status: Levert

22 kV Dyrstad - Aspenes

Kunde: Linja AS

Netteier: Linja AS

Årstall: 2021

Lengde: 7 km

Antall stolper: 13

Fundament stål: 45

Status: Levert

22 kV Straumsneset - Norddal

Kunde: Linja AS

Netteier: Linja AS

Årstall: 2021

Lengde: 2,5 km

Antall stolper: 18

Fundament stål: 16

Status: Levert

132 kV Finnfjordbotn - Silsand

Kunde: On-Linje AS

Netteier: Arva AS

Årstall: 2021

Lengde: 8,2 km

Antall stolper: 45

Adapter og boring: 30

Status: Levert

130 kV Bergasjon - Grønnhult (SE)

Kunde: Vattenfall Eldistribusjon AB

Netteier: Vattenfall AB

Årstall: 2021

Lengde: 1 km

Antall stolper: 6

Status: Levert

145 kV Holmenstorp - Linatorp (SE)

Kunde: Craftor AB

Netteier: Vattenfall AB

Årstall: 2021

Lengde: 5 km

Antall stolper: 33

Status: Levert

132 kV Kulia - Kristiansand

Kunde: Nettpartner AS

Netteier: Agder Energi Nett AS

Årstall: 2021

Lengde: 10 km

Antall stolper: 68

Adapter og boring: 4

Status: Levert

132 kV Honna - Logna

Kunde: Nettpartner AS

Netteier: Agder Energi Nett AS

Årstall: 2020

Lengde: 7 km

Antall stolper: 9

Adapter og boring: 9

Status: Levert

132 kV Sørmarksfjellet

Kunde: Dalekovod AS

Netteier: Sarepta

Årstall: 2020

Lengde: 31 km

Antall stolper: 398

Adapter og boring: 219

Status: Levert

132 kV Kartavoll - Opstad

Kunde: Hallingsmast AS

Netteier: Lyse Lnett AS

Årstall: 2020

Lengde: 7 km

Antall stolper: 72

Status: Levert

132 kV Hålandsfossen - Lutelandet

Kunde: Kraftmontasje AS

Netteier: BKK Nett AS

Årstall: 2020

Lengde: 28 km

Antall stolper: 144

Status: Levert

132 kV Skjerka - Kulia

Kunde: Otera Nett AS

Netteier: Agder Energi Nett AS

Årstall: 2020

Lengde: 9,6 km

Antall stolper: 2

Status: Levert

60 kV Lånefjorden - Nessane

Kunde: Sygnir AS

Netteier: Sygnir AS

Årstall: 2019

Lengde: 11 km

Antall stolper: 45

Adapter og boring: 30

Status: Levert

132 kV Harbaksfjellet - Kvendalsfjellet

Kunde: Nettpartner AS

Netteier: Statnett

Årstall: 2019

Lengde: 13,5 km

Antall stolper: 143

Adapter og boring: 16

Status: Levert

132 kV Eidesfossen - Herand

Kunde: Bjerke Nettbygg AS

Netteier: Hardanger Energi Nett AS

Årstall: 2019

Lengde: 7 km

Antall stolper: 64

Adapter og boring: 36

Status: Levert

132 kV Suppam - Grindsdalen

Kunde: Sygnir AS

Netteier: Sygnir AS

Årstall: 2018

Lengde: 3 km

Antall stolper: 38

Adapter og boring: 38

Status: Levert

132 kV Storheia Vindpark

Kunde: Linjepartner AS

Netteier: Statkraft

Årstall: 2018

Lengde: 1,5 km

Antall stolper: 23

Adapter og boring: 5

Status: Levert

132 kV Hitra Vindmøllepark

Kunde: Linjepartner AS

Netteier: Statkraft

Årstall: 2018

Lengde: 10 km

Antall stolper: 110

Adapter og boring: 38

Status: Levert

132 kV Geitfjellet

Kunde: Nettpartner AS

Netteier: Statkraft

Årstall: 2018

Lengde: 9 km

Antall stolper: 88

Status: Levert

132 kV Roan Vindpark

Kunde: Linjepartner AS

Netteier: Statkraft

Årstall: 2017

Lengde: 9 km

Antall stolper: 117

Adapter og boring: 84

Status: Levert

Ønsker du å vite mer om våre stolper og fundamentering?

Ta kontakt om du ønsker mer detaljert produktpresentasjon, tekniske beskrivelser eller se filmer fra våre fullskala-tester. Du er selvfølgelig også velkommen til å besøke oss på Tau utenfor Stavanger.

UTVIDET PRODUKTPORTEFØLJE:

Jerol Industri – vårt svenske søsterselskap

Jerol Industri ble en del av Comrod-gruppen våren 2021. Jerol har en produkt­portefølje som på en veldig god måte komplementerer Comrods utvalg av komposittstolper for distribusjons- og regionalnettet.