Comrods komposittstolper for luftlinjer

Comrod Utility Division utvikler og produserer unike maste- og fundamenteringsløsninger. Masteløsningene optimaliseres og tilpasses kundens behov og kan produseres som enkel stolpe, H-mast, A-mast, trippelmast eller kombinasjoner i henhold til de behov kundene har, med fokus på last-optimalisering. Målet er å tilby et optimalt mastesystem hvor lav vekt og kosteffektiv installasjon er sentralt.

Les om stolpene, fundamenteringen og fordelene

PRODUKTUTVIKLING:

Fundamentering av a-master ved hjelp av slisseboring

Comrod og et utvalg av prosjekterende og entreprenører har gjennom 2021 vært sammen om å drive frem fundamentering av a-master ved hjelp av slisseboring.

Ønsker du å vite mer om våre stolper og fundamentering?

Ta kontakt om du ønsker mer detaljert produktpresentasjon, tekniske beskrivelser eller se filmer fra våre fullskala-tester. Du er selvfølgelig også velkommen til å besøke oss på Tau utenfor Stavanger.

Aktuelle saker fra Comrod Utility Division

EBR Metod- och maskindagar 2022

EBR Metod- och maskindagar 2022

Dette er et svensk bransjetreff som arrangeres hvert fjerde år. I år finner arrangementet sted fra 17. til 20. mai i Eskilstuna.