Aktuelt – 19. november – 2021

132 kV fra Dalen til Puntsneset – Lyse Lnett

Comrod er blitt tildelt leveranse av stolper og fundamentering til Lyse Lnett sin nye 132 kV linje mellom kraftverket i Dalen, Strand kommune til trafo stasjonen på Puntsneset i Hjelmeland kommune.

Linja er ca. 28 kilometer lang og består for Comrod sin del av leveranse av 198 stolper i forskjellige lengder og dimensjoner. I tillegg til dette skal ca. 40 % av mastene fundamenters med Comrod sin slisseboringsmetode. Byggherre er Lyse Lnett og hoved entreprenør er Linjepartner AS. Dette er en veldig viktig leveranse til regionens største netteier og det er en betydelig leveranse målt i kroner og øre. I tillegg er dette i Comrods egen “bakgård”.

Linjepartner AS er et selskap som Comrod har samarbeidet med flere ganger og vi ser frem til å gjennomføre nok et godt prosjekt sammen.

Link til Lett sin side om prosjektet

Flere aktuelt-saker:

7. mars – 2022

132 kV fra Opstad til Håland – Lyse Lnett

Linjen er ca. 9.1kilometer lang og innebærer for Comrod sin delleveranse av 56 mastebein til 28 H-master.

27. februar – 2022

EBR Metod- och maskindagar 2022

Dette er et svensk bransjetreff som arrangeres hvert fjerde år. I år finner arrangementet sted fra 17. til 20. mai i Eskilstuna.

8. februar – 2022

Comrods slisseboring omtales i media

Det legges stort fokus på effektiviteten og de minimale naturinngrepene som kreves med denne metoden.