Aktuelt – 19.11.2021

132 kV fra Dalen til Puntsneset – Lyse Lnett

Comrod er blitt tildelt leveranse av stolper og fundamentering til Lyse Lnett sin nye 132 kV linje mellom kraftverket i Dalen, Strand kommune til trafo stasjonen på Puntsneset i Hjelmeland kommune.

Linja er ca. 28 kilometer lang og består for Comrod sin del av leveranse av 198 stolper i forskjellige lengder og dimensjoner. I tillegg til dette skal ca. 40 % av mastene fundamenters med Comrod sin slisseboringsmetode. Byggherre er Lyse Lnett og hoved entreprenør er Linjepartner AS. Dette er en veldig viktig leveranse til regionens største netteier og det er en betydelig leveranse målt i kroner og øre. I tillegg er dette i Comrods egen “bakgård”.

Linjepartner AS er et selskap som Comrod har samarbeidet med flere ganger og vi ser frem til å gjennomføre nok et godt prosjekt sammen.

Link til Lett sin side om prosjektet

Flere aktuelt-saker:

09.11.2023

Comrod og Jerol deltar på Nettverksuken – REN i november

Nettverksuken er det nye møtestedet for nettbransjen i Norge! Det arrangeres ...

20.10.2023

Comrod deltar på arrangementet “ReBuild Ukraine”

Comrod Utility Systems vil være en del av den Norske Paviljongen på “ReBuild Ukraine” i Warszawa, 14. – 15. november 2023.

18.10.2023

Fagne og Comrod installerer master ved sjøkabel

Samhandling i forkant – og Fagne, Comrod og Norconsult gjennomførte installasjon av komposittstolper på rekordtid!