Aktuelt – 18.10.2023
Whirlpools of the maelstrom of Saltstraumen

Stolpene sammenstilles på riggplass før installasjon – raskt og enkelt! Foto: Comrod

Fagne og Comrod installerer master ved sjøkabel

Samhandling i forkant – og Fagne, Comrod og Norconsult gjennomførte installasjon av komposittstolper på rekordtid!

Boreriggen for «slisseboring» flys inn og landes mellom fasene – presisjonsflyging! Foto: Comrod

I prosjektet med den nye 132 kV sjøkabelen mellom Stord og Bømlo, valgte Fagne å installere komposittstolper på landsiden. Fagne, tidligere Haugaland kraft Nett, er et nettselskap som leverer strøm til 150 000 innbyggere på Haugalandet, i Sunnhordaland, Ryfylke og Hardanger.

Komposittmastene ble sammenstilt på riggplass, og deretter fløyet ut i terrenget for installasjon – delvis i løsmasse, og delvis på fjell. I forkant gjennomførte Fagne, Comrod og Norconsult en workshop med forberedelser og trening med alle involverte, noe som gjorde at montasje og installasjon av stolpene gikk svært effektivt.

Comrod utførte «slisseboring» på fjellinstallasjonene. Deretter blir ferdig monterte master «landet» på fjellfundamentet.

Vegard Bjørnsen, driftsleder i Comrod, er svært tilfreds med samarbeidet med Fagne og Norconsult: «Samarbeidet mellom Fagne, Comrod og Norconsult fungerte utmerket. Gode forberedelser i samhandlingsfasen i forkant av prosjektet resulterte i at stolpene ble installert på rekordtid! Comrod takker for oppdraget, og ser fram til nye prosjekter!»

Velkommen på besøk!

Er du interessert i å komme innom fabrikkene våre på Tau eller Tierp, så er det bare å ta kontakt. Vi kan da fortelle mer om kompositt som materiale for kraftmaster, vise produksjonen, demonstrere fjellfundamentering, og mye mer! Varmt velkommen!

Flere aktuelt-saker:

09.11.2023

Comrod og Jerol deltar på Nettverksuken – REN i november

Nettverksuken er det nye møtestedet for nettbransjen i Norge! Det arrangeres ...

20.10.2023

Comrod deltar på arrangementet “ReBuild Ukraine”

Comrod Utility Systems vil være en del av den Norske Paviljongen på “ReBuild Ukraine” i Warszawa, 14. – 15. november 2023.

26.04.2023

Strømnettet oppgraderes – Comrod øker kapasiteten

Nettselskapene akselererer nå investeringstakten kraftig, og myndighetene øker samtidig farten på konsesjonsbehandlingene.