Aktuelt – 20.10.2023
Whirlpools of the maelstrom of Saltstraumen

Comrod deltar på arrangementet “ReBuild Ukraine”

Comrod Utility Systems vil være en del av den Norske Paviljongen på “ReBuild Ukraine” i Warszawa, 14. – 15. november 2023.

Krigen i Ukraina fortsetter, og det blir stadig mer tydelig at en betydelig gjenoppbyggingsinnsats vil være nødvendig når konflikten en gang tar slutt. Europa står bak Ukraina, og gir både humanitær bistand og langsiktig støtte til landets gjenoppbyggingsarbeid.

“ReBuild Ukraine”-arrangementet fungerer som et forum der representanter fra en rekke land, private virksomheter og ukrainske myndigheter møtes for å diskutere det betydelige behovet for gjenoppbygging av Ukraina.

I Ukraina er oppbygging av en robust energi-infrastruktur nå avgjørende viktig. Comrods spesialisering innen utvikling og forsyning av kritisk infrastruktur for strømnettet, med fokus på komposittmaster for luftledninger, er godt sammenfallende med Ukrainas gjenoppbyggingsbehov.

Den norske paviljongen, organisert av Innovasjon Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Den Norske Ambassade i Kiev og Norsk-Ukrainsk Handelskammer (NUCC), understreker Norges svært sterke engasjement for å støtte Ukraina gjennom rehabiliteringsprosessen.

https://rebuildukraine.in.ua/en

Velkommen på besøk!

Er du interessert i å komme innom fabrikkene våre på Tau eller Tierp, så er det bare å ta kontakt. Vi kan da fortelle mer om kompositt som materiale for kraftmaster, vise produksjonen, demonstrere fjellfundamentering, og mye mer! Varmt velkommen!

Flere aktuelt-saker:

09.11.2023

Comrod og Jerol deltar på Nettverksuken – REN i november

Nettverksuken er det nye møtestedet for nettbransjen i Norge! Det arrangeres ...

18.10.2023

Fagne og Comrod installerer master ved sjøkabel

Samhandling i forkant – og Fagne, Comrod og Norconsult gjennomførte installasjon av komposittstolper på rekordtid!

26.04.2023

Strømnettet oppgraderes – Comrod øker kapasiteten

Nettselskapene akselererer nå investeringstakten kraftig, og myndighetene øker samtidig farten på konsesjonsbehandlingene.