Aktuelt – 31.10.2022

132 kV fra Hopen til Saltstraumen – Arva

Comrod er blitt tildelt leveranse av komposittstolper til Arva sin nye 132 kV linje fra Hopen til Saltstraumen i Nordland.

Whirlpools of the maelstrom of Saltstraumen

Saltstraumen, Nordland, Norge. Kilde: Shutterstock.com

For å minimere inngrep og «fotavtrykk» i naturen, kommer flere av mastene til å installeres med «slisseboring» og tilhørende fjellfundament. Også «korte bunnmoduler» kommer til å bli benyttet. I tillegg til å være skånsomme for naturen, bidrar begge disse metodene til å gjøre monteringen av stolpene tryggere, enklere og mer effektiv.

Linjen er ca. 13,5 kilometer lang og innebærer for Comrod en leveranse av 178 stolper til 81 mastepunkt. Stolpene blir fra 15 til 24 meter lange. Comrod samarbeider nå med Arva og Norconsult på optimalisering av mastepunktene, slik at komposittens styrke og stivhet kan utnyttes maksimalt.

Vi takker Arva for tilliten, og ser fram til å levere mastene i 2023!

Whirlpools of the maelstrom of Saltstraumen

Kilde: Arva AS

Flere aktuelt-saker:

09.11.2023

Comrod og Jerol deltar på Nettverksuken – REN i november

Nettverksuken er det nye møtestedet for nettbransjen i Norge! Det arrangeres ...

20.10.2023

Comrod deltar på arrangementet “ReBuild Ukraine”

Comrod Utility Systems vil være en del av den Norske Paviljongen på “ReBuild Ukraine” i Warszawa, 14. – 15. november 2023.

18.10.2023

Fagne og Comrod installerer master ved sjøkabel

Samhandling i forkant – og Fagne, Comrod og Norconsult gjennomførte installasjon av komposittstolper på rekordtid!