Aktuelt – 26.04.2023
Whirlpools of the maelstrom of Saltstraumen

Noen av de ansatte som du treffer om du besøker fabrikken vår på Tau, utenfor Stavanger. Foto: Comrod

Strømnettet oppgraderes – Comrod øker kapasiteten for å dekke økt etterspørsel

Store deler av strømnettet står foran betydelige oppgraderinger og kapasitetsutvidelser. Nettselskapene akselererer nå investeringstakten kraftig, og myndighetene øker samtidig farten på konsesjonsbehandlingene. I Sverige sies det at «el-nätet ska växa så det knakar» – og det merkes nå på begge sider av kjølen!

På Tau har vi en moderne fabrikk med rom for økt kapasitet. Foto: Comrod

Comrod produserer komposittmaster til regional- og distribusjonsnettet fra to fabrikker i Europa – på Tau i Norge, og på Tierp i Sverige. For å møte den økende etterspørselen fra markedene i Norden og Europa, utvides nå kapasiteten i begge fabrikkene med ekstra skift.

– Vi produserer mastene i topp moderne produksjonsanlegg i Norge og Sverige. Det gir oss fleksibilitet og korte leveransetider, noe stadig flere kunder verdsetter. Vi opplever nå en kraftig økende etterspørsel fra markedene i Norden og Europa, og øker derfor produksjonskapasiteten med ekstra skift, sier Atle Hovland Berg, direktør i Comrod Utility Systems.

Flere og flere kunder ser verdien av Comrods unike metode for fjellfundamentering. Boreriggene flyes inn med helikopter, og stolpene slippes ned i borehullet og gyses fast. Ingen sprenging eller andre store inngrep i naturen. Ved å fly inn utstyret er det ikke behov for å bygge anleggsveier i naturen. Fundamentet tåler svært store belastninger, og komposittmastenes styrke utnyttes maksimalt – lengre avstander mellom stolpene, færre stolper og mindre behov for kryssavstivninger og bardunering.

Det er også stor pågang på «korte bunnmoduler» for bruk ved tradisjonell fundamentering i løsmasser. Dette gir en stor gevinst da et mastepunkt da kan ferdigstille et i en prosess, og deretter muligheten til å sette en stolpe direkte på fundamentet – altså uten bardunering og oppretting/kiling. Det er kort og greit «plug and play».

– Vi forsterker også kapasiteten vår for fundamentering. Ved siden av våre egne teams, samarbeider vi med entreprenører i bransjen. Det er viktig for oss å kunne reagere raskt og fleksibelt, og levere i tråd med kundenes ønskemål, forsikrer Hovland Berg. – Vi «fyrer nå på alle sylindre» for å forsyne kraftbransjen med master og fundamenteringsløsninger!

Velkommen på besøk!

Er du interessert i å komme innom fabrikkene våre på Tau eller Tierp, så er det bare å ta kontakt. Vi kan da fortelle mer om kompositt som materiale for kraftmaster, vise produksjonen, demonstrere fjellfundamentering, og mye mer! Varmt velkommen!

Flere aktuelt-saker:

09.11.2023

Comrod og Jerol deltar på Nettverksuken – REN i november

Nettverksuken er det nye møtestedet for nettbransjen i Norge! Det arrangeres ...

20.10.2023

Comrod deltar på arrangementet “ReBuild Ukraine”

Comrod Utility Systems vil være en del av den Norske Paviljongen på “ReBuild Ukraine” i Warszawa, 14. – 15. november 2023.

18.10.2023

Fagne og Comrod installerer master ved sjøkabel

Samhandling i forkant – og Fagne, Comrod og Norconsult gjennomførte installasjon av komposittstolper på rekordtid!