Aktuelt – 8. februar – 2022

Comrods slisseboring omtales i media

Vår slisseboringsmetode for fundamentering av høyspentstolper i kompositt får dekning i media. Det legges stort fokus på effektiviteten og de minimale naturinngrepene som kreves med denne fundamenteringsmetoden.

Comrod skal levere ca. 80 slisseborede fundamenter på linjen som Lyse Lnett bygger mellom Dalen i Strand kommune og Puntsneset i Hjelmeland kommune. Lyse Lnett er veldig imponerte over metoden som Comrod har utviklet og fremhever denne i en egen sak på Lnett sine nettsider (se link). Bildet over viser Lnett sin prosjektleder Kristian Gudmundsen, Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes og divisjonsdirektør i Comrod Utility Division Atle Hovland Berg, ute på et mastepunkt under en demonstrasjon av metoden.

Link til Lnett sin sak om dette

Flere aktuelt-saker:

7. mars – 2022

132 kV fra Opstad til Håland – Lyse Lnett

Linjen er ca. 9.1kilometer lang og innebærer for Comrod sin delleveranse av 56 mastebein til 28 H-master.

27. februar – 2022

EBR Metod- och maskindagar 2022

Dette er et svensk bransjetreff som arrangeres hvert fjerde år. I år finner arrangementet sted fra 17. til 20. mai i Eskilstuna.

7. februar – 2022

Bistand til Craftor ved montering av master i Sverige

Craftor AB er hovedentreprenør for oppsetting av en linje fra Holmenstorp – Lianstorp. Byggherre er Vatenfall Eldistribusjon AB.