Aktuelt – 15.03.2023
Whirlpools of the maelstrom of Saltstraumen

Comrod på plass på Herøy – utstyret flys inn og gjøres klar til innsats. Foto: Comrod

On Linje og Comrod oppgraderer strømnettet i Herøy, Møre og Romsdal

Mørenett utbedrer og forsterker strømforsyningen til Herøy kommune i Møre og Romsdal. Nå oppgraderes strømforsyningen mellom Djupvik og Sandvikskaret. Det bygges ny ledning (132kV), nytt bryterarrangement, og kiosk/bygg for strømforsyning og fjernstyring av brytere.

Boreriggen gjøres klar til innsats. Stolpene slippes ned i borehullet, og gyses fast. Ingen sprenging eller andre store inngrep i naturen. Kanskje verdens beste fjellfundament for høyspentstolper? Foto: Comrod

Totalentreprenør On Linje har valgt Comrod som leverandør av komposittmaster og fundamentering på den nye 132kV-linjen. Strekningen er på 4,4km.

Comrod og On Linje vil gjennom hele prosjektet samarbeide tett for å utnytte komposittstolpenes styrke og stivhet maksimalt. Stolpenes dimensjoner er valgt slik at bruk av kryssforsterkninger og bardunering (og dermed arealbruk) reduseres til et minimum.

Videre installeres de aller fleste mastene med bruk av Comrods «slisseboring». Dette bidrar til å redusere inngrep i naturen til et minimum – installasjonen gjøres med helikopter, noe som minimerer bruken av anleggsveier, og det er heller ikke behov for sprenging.

– Mørenett har sterkt fokus på miljø, og har valgt løsninger som skal begrense kjøring i terrenget og samtidig sikre en effektiv prosjektgjennomføring. Det har vært mange runder med tanke på å finne gode løsninger. Vi er svært fornøyde med samarbeidet med Comrod, Mørenett og vår prosjekterende konsulent, Efla, i forbindelse med denne prosessen, sier Nils Petter Vegsund, daglig leder i ON Linje.

– Vi er glade for at On Linje utfordrer oss med tanke på å minimere «fotavtrykk» i naturen, og samtidig sikre god framdrift i prosjektet. I denne prosessen har vi samarbeidet tett for å optimalisere valg av mastedimensjoner og fundamentering. Vi mener det er bra både for miljøet og totaløkonomien i prosjektet, sier Atle Hovland Berg, direktør i Comrod Utility Systems.

Flere aktuelt-saker:

09.11.2023

Comrod og Jerol deltar på Nettverksuken – REN i november

Nettverksuken er det nye møtestedet for nettbransjen i Norge! Det arrangeres ...

20.10.2023

Comrod deltar på arrangementet “ReBuild Ukraine”

Comrod Utility Systems vil være en del av den Norske Paviljongen på “ReBuild Ukraine” i Warszawa, 14. – 15. november 2023.

18.10.2023

Fagne og Comrod installerer master ved sjøkabel

Samhandling i forkant – og Fagne, Comrod og Norconsult gjennomførte installasjon av komposittstolper på rekordtid!