Aktuelt – 7. mars – 2022

132 kV fra Opstad til Håland – Lyse Lnett

Comrod er blitt tildelt stolpeleveranse til Lyse Lnett sin nye 132 kV linje som skal gå fra Opstad til Håland i Time kommune.

Byggherre er Lyse Lnett og hovedentreprenør er Eviny Solutions AS. Linjen er ca. 9,1 kilometer lang og innebærer for Comrod sin del en leveranse av 56 mastebein til 28 H-master. Mastene skal primært gå over dyrket mark og er derfor høye, opptil 34 m, og med store dimensjoner, over 1000 mm i diameter. At vi får nok en leveranse til Lyse Lnett tolker vi som at vi har stor tillit hos regionenes største netteier.

Link til Lnett sin side om prosjektet

Flere aktuelt-saker:

27. februar – 2022

EBR Metod- och maskindagar 2022

Dette er et svensk bransjetreff som arrangeres hvert fjerde år. I år finner arrangementet sted fra 17. til 20. mai i Eskilstuna.

8. februar – 2022

Comrods slisseboring omtales i media

Det legges stort fokus på effektiviteten og de minimale naturinngrepene som kreves med denne metoden.

7. februar – 2022

Bistand til Craftor ved montering av master i Sverige

Craftor AB er hovedentreprenør for oppsetting av en linje fra Holmenstorp – Lianstorp. Byggherre er Vatenfall Eldistribusjon AB.