Aktuelt – 07.03.2022

132 kV fra Opstad til Håland – Lyse Lnett

Comrod er blitt tildelt stolpeleveranse til Lyse Lnett sin nye 132 kV linje som skal gå fra Opstad til Håland i Time kommune.

Byggherre er Lyse Lnett og hovedentreprenør er Eviny Solutions AS. Linjen er ca. 9,1 kilometer lang og innebærer for Comrod sin del en leveranse av 56 mastebein til 28 H-master. Mastene skal primært gå over dyrket mark og er derfor høye, opptil 34 m, og med store dimensjoner, over 1000 mm i diameter. At vi får nok en leveranse til Lyse Lnett tolker vi som at vi har stor tillit hos regionenes største netteier.

Link til Lnett sin side om prosjektet

Flere aktuelt-saker:

09.11.2023

Comrod og Jerol deltar på Nettverksuken – REN i november

Nettverksuken er det nye møtestedet for nettbransjen i Norge! Det arrangeres ...

20.10.2023

Comrod deltar på arrangementet “ReBuild Ukraine”

Comrod Utility Systems vil være en del av den Norske Paviljongen på “ReBuild Ukraine” i Warszawa, 14. – 15. november 2023.

18.10.2023

Fagne og Comrod installerer master ved sjøkabel

Samhandling i forkant – og Fagne, Comrod og Norconsult gjennomførte installasjon av komposittstolper på rekordtid!