Aktuelt – 7. februar – 2022

Bistand til Craftor AB ved montering av master i Sverige

Comrod har i dag fått være med Craftor AB ved deres førstegangsmontering av Comrod master. Den svenske landsbygda viste seg fra sin beste side, badet i sol og et par plussgrader. Craftor AB er hovedentreprenør for oppsetting av en linje fra Holmenstorp – Lianstorp. Byggherre er Vatenfall Eldistribusjon AB.

Linjen er ca. 5 km lang og skal ha et spenningsnivå på 145 kV. Den skal erstatte den nåværende tre mast linja med spenningsnivå på 45 kV. Linjen ligger ca. 30 kilometer sørvest for Stockholm og prosjektet er del av en større oppgradering som skjer på  distribusjonsnettet rundt Stockholm.

Spennende og lærerikt å få være med «søta-bror» på mastemontasje. Det brukes litt annet utstyr og litt andre metoder både for å reise og fundamentere mastene. Her vises mastereis ved hjelp av en «huddinge». En traktor som har en stor krane på en slags tilhenger med drift på alle hjul. Veldig enkelt og effektivt. Svenskene har mye flatt lende som de setter stolpene i og bruker i mindre grad helikopter.

Der det er passende kvalitet på løsmassen blir mastene satt rett ned i jorden og hviler på en bunnplate av trevirke. Jorden blir skuflet inntil mastene mens den holdes i lodd av «huddingen» og det stampes med gravemaskin etterpå. Veldig effektivt!

Et flott resultat! Takk til gjengen hos Craftor AB og TurTrans AB som lot Comrod få være med dem på arbeid denne flotte dagen.

Flere aktuelt-saker:

7. mars – 2022

132 kV fra Opstad til Håland – Lyse Lnett

Linjen er ca. 9.1kilometer lang og innebærer for Comrod sin delleveranse av 56 mastebein til 28 H-master.

27. februar – 2022

EBR Metod- och maskindagar 2022

Dette er et svensk bransjetreff som arrangeres hvert fjerde år. I år finner arrangementet sted fra 17. til 20. mai i Eskilstuna.

8. februar – 2022

Comrods slisseboring omtales i media

Det legges stort fokus på effektiviteten og de minimale naturinngrepene som kreves med denne metoden.